HÃY DIỄU HÀNH VÌ SỰ TỰ DO CỦA CHÚNG TA!

THÁNG 5 & THÁNG 6 NĂM 2014 – Chúng tôi đến từ khắp nơi để diễu hành từ Strasbourg đến Brussels

CHÚNG TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ…

Chúng tôi là những người đi tìm nơi an toàn, những người tị nạn, những người nhập cư không có giấy tờ từ nhiều quốc gia Châu Âu, chúng tôi là những người Châu Âu “tị nạn”, chúng tôi là những người không có đầy đủ đặc quyền của công dân, cũng như những công dân có chung sự tức giận với chính sách nhập cư phân biệt chủng tộc của EU.

Chúng tôi quyết định tổ chức một đoàn diễu hành đến từ nhiều quốc gia ở Châu Âu cùng hướng về Brussels (Bỉ), nơi mà các trụ sở của Liên minh Châu Âu được đặt. Chúng ta sẽ cho họ thấy chúng ta không tôn trọng các biên giới mà họ áp đặt cho chúng ta, giam giữ chúng ta như những tù nhân trong  các biên giới của quốc gia và trong các nhà trại. Chúng ta sẽ áp dụng quyền cơ bản của sự tự do di chuyển và gởi những yêu cầu của chúng ta một cách trực tiếp đến nơi mà những quyết định được đưa ra.

Chúng tôi có một giấc mơ:

  • Sự tự do trong di chuyển và tạm trú cho tất cả những người tìm kiếm nơi an toàn.
  • Ngừng quy định Dublin và bắt buộc tạm trú trong các nhà trại trên toàn Châu Âu
  • Giấy tờ vĩnh viễn mà không cần các tiêu chẩn (không phụ thuộc vào hợp đồng lao động hay sự truy tố cá nhân)
  • Ngừng việc tống giam và trục xuất người tị nạn
  • Điều kiện làm việc như nhau cho tất cả mọi người.
  • Quyền về chính trị, xã hội, văn hóa như nhau cho tất cả mọi người: quyền được học hành và làm việc
  • Ngừng các chính sách của chủ nghĩa đế quốc Châu Âu: không có các hiệp ước tự do thương mại và chiến tranh NATO, Abolish Frontex, Eurosur, các chính sách và biện pháp chống đối người nhập cư. Continue reading