Xeyalê me heye… Strasbourg – Bruessels 2014

Em penaber, revgir in, bê belgeyan in, ji gelek welatên avrupayê, em firengên bi paşeroj a penaberî ne. Em yên bê mafên bajarî ne, lê jî bajarî ne ku bi îrade ya tekoşîn li hember siyasiya nijadperest a penaberî ya Yekitiya Avrupayê.

belavok                 

Me rêxistina meşê biryar girt. Ev meş ê ji nav gelek welatên Avrupayê ve bikişîne Brusselê, li ku saziyên siyasî ya Avrupayê ne. Em ê nişan bidin ku em sînoran qebûl nakin ku ew çekirin. Ku ew me davêjin zindanan û qampên penaberî. Ku me wek girtî di nav sistema sînorên a dewletî de digrin. Em ê mafên me yên azadiya heraket pêkbînin.  Em ê daxwazên xwe bişînin wêdere li ku siyasiya wan bingeh digre.

Xeyalê me heye:

  • Azadiya heraket û ya mayîn ji bo hemû penaberan.
  • Dahfa Dublin xelas be, wekhev zora mayîn di nav qampên penaberî yên Avrupayê de.
  • Ewraqên bê şert û merc, derva pîvana taybet (ne bindest peymanên xebat an xeterê tekekes).
  • Sekinandina zindan girtin û koçandin a penaberan.
  • Firesetên wekhev ji bo gişan.
  • Mafên siyasî, ciwakî û çandî yên wekhev ji bo gişan: Mafê xwendinê, mafê karkirinê.
  • Sekinandina siyasiya koledarî ya Avrupayê: Peymanên alvêra azad û şerên NATO xelas bin.
  • Rakirina Frontex, Eurosur û siyasiyên û tevdêrên li hember penaberan yên din. Continue reading